Image of Henning

Henning Lensberg

Sjefskonsulent - Løsningsarkitekt

Med sin erfaring fra arbeid i dagligvareforretning siden han var 13 år, har han jobbet med opprettelse, forbedring og konvertering av grunndata hos de største og mest sentrale Retail aktørene i Norden. Kombinert med solid kunnskap, nytenkning og innovasjon har han designet integrasjoner, utøvd applikasjonsforvaltning og gjennomført automatisering av prosesser.

Han har betydelig erfaring fra rollene produkteier, prosjektleder, løsningsarkitekt, test og produksjonssetting.

De siste 12 årene har Henning hatt ansvar for Norges største kunder innen Tax-Free handel og har opparbeidet seg dyp kunnskap om lover og regler for Tax-Free handel. God forståelse for forretningsmessige prosesser.

Value Retail Consulting

Møt menneskene