Image of Jan Frydenlund

Jan Frydenlund

Daglig leder / Partner

Jan har vokst opp i varehandel med innkjøp, logistikk og butikkdrift. Han har jobbet med varehandel i over 20 år, kombinert med IT leveranser innen programvareutvikling, løsningsarkitektur, integrasjon og masterdata. Han har opparbeidet seg stor kompetanse på hva varehandelen krever av løsninger både fra system og forretningssiden. Han har vokst opp med RIMI og har videre jobbet i selskaper som Intelligent Communication, Hakon Gruppen, ICA Norge, iKnow og Visma Retail. Jan har holdt ledende posisjoner i konsulentbransjen og er spesielt opptatt av leveranser som skaper verdi for kunden. Han har et sterkt engasjement for hva som kreves for å gjennomføre helhetlig prosesser, gjennom rådgivning på forretningssiden til tydelig prosjekt- og programledelse. Jan mener ambisiøs satsning på teknologi er helt nødvendig hvis varehandelen skal bestå i den digitale verden. det handler om gjennomføringskraft og hva som virkelig gir verdi.

Value Retail Consulting

Møt menneskene