Image of Kathinka Victoria Weyns

Kathinka Victoria Weyns

Senior Project Manager and Advisor

Kathinka har over 20 års erfaring som utvikler og prosjektleder i IT-prosjekter og systemer i det private og offentlige. Hun er en strukturert person med god oversikt over prosjekter og leveranser. Kathinka er utdannet innen programmering og har innehatt ulike roller i sin karriere, som utvikler, scrum master, systemansvarlig, tester, testleder, teamleder, endringsleder, IT-sjef og prosjektleder, med hovedfokus på det sistnevnte. Som prosjektleder har hun ledet implementerings- og etableringsprosjekter, nyutvikling- og anskaffelsesprosjekter, samt konvertering- og migreringsprosjekter hos både private og store offentlige etater innenfor ulike bransjer, deriblant eiendomsforvaltning og -megling, utdanningssektor, utlendingsforvaltning og retail.

Kathinka beskrives av kolleger som blid og hyggelig, dyktig, ansvarsfull, løsningsorientert og en god motivator med positiv innstilling. Kunder beskriver henne som profesjonell, med god oversikt og kunnskap om helheten, hun bevarer ro og oversikt i utfordrende perioder og de kan stole på at oppgavene blir løst når hun er på saken.