Image of Knut Morten

Knut Morten Mathisen

Prosjektleder

Knut Morten har jobbet med varehandel og digitalisering hele sin yrkeskarriere, med spesielt fokus på Apotekbransjen. Han har en unik kompetanse og forståelse opparbeidet etter å ha jobbet med både utvikling og forvaltning av systemer benyttet i både fysisk og digital butikk, for ledende aktører innen bransjen.

Utdannelse innen ingeniørfag – Datateknikk med utvikling som hovedtema gir Knut Morten god kunnskap og forståelse for teknologi og prosesser knyttet til utvikling. Han har et øye for detaljer og trives i pulserende og utfordrende miljøer.

Knut Morten har innehatt ulike roller i sin karriere som løsningsarkitekt, tester, prosjektleder, funksjonell team lead og produkteier, med hovedfokus på sistnevnte. Han har tatt del i både anskaffelses prosesser og implementeringsprosjekter.