Visma kjøper Value Retail Consulting

Visma kjøper konsulentselskapet Value Retail Consulting AS med virkning fra og med 1.november 2021.

Value Retail ble stiftet i desember 2019 av de fire gründerne, Jan, Stein-Egil, Kjetil og Gisle. I dag er vi totalt 11 konsulenter som har alle lang fartstid innen Retail. Med Visma inn som eiere skal vi fortsette veksten og ansette flere dyktige konsulenter.

Jørn Ludahl er direktør i Visma går inn som styreleder i Value Retail Consulting.

Ellers vil det ikke være endringer på driften og Value Retail kommer til å fortsette som de gjør i dag.

Ta kontakt med administrerende direktør, Jan Frydenlund, ved spørsmål.