Background image of a mountain
Value Retail

Vi forstår, tenker og brenner for retail.

Value Retail ble etablert for å hjelpe nordisk varehandel møte kravene i et stadig mer komplekst marked som er i konstant endring. Vår kompetanse er et resultat av livslangt engasjement for denne bransjen. Vi har et drivende ønske å opprettholde og videreutvikle de beste kundeopplevelsene, slik at varehandelen kan lykkes på lang sikt. Value Retail har kompetansen som hjelper deg møte dagens og fremtidens krav til digital plattform og løsninger. Gjennom en genuin interesse for prosessene og behovene i norsk varehandel kan vi bistå deg med strategi, anskaffelse og implementering av de riktige IT løsningen, slik at dine kunder oppnår best mulig verdi og opplevelse når de handler i din kjede.


Value Retail er leverandøruavhengig, hvilket innebærer at vi vil anbefale de løsninger og tjenester som er best for deg. For å bidra med dette har vi satt oss som mål å tilby de beste konsulentene til norsk varehandel.


Finn ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift

Ta kontakt med oss i dag