Tjenester

Digital strategi
Digital strategi

Hjem Tjenester Digital strategi Digital strategi som gir digital verdi Vi er nå kommet så langt med utviklingen innen teknologi at det ikke lenger er snakk om å ha en digital strategi, men at strategien er digital. For å lykkes innen varehandel må du ha en strategi som forener alle virksomhetsområder, i et helhetlig og langsiktig tankesett. Slik vet du hvor du skal og hvordan du har tenkt å komme dit, og sist men ikke minst, hvilke teknologiske virkemidler skal du bruke for å nå dine mål.

Forretningsutvikling
Forretningsutvikling

Hjem Tjenester Forretningsutvikling Forretningsutvikling Varehandelen har et stadig behov for utvikling, enten det skyldes bransjeglidning, det er konkurranse fra utenlandske nettbaserte handelsplattformer, eller bare behovet for et ekstra konkurransefortrinn. Enhver trussel har en mulighet, men det krever erfaring, innsats, og fokus for å materialisere denne. Med Value Retails erfaring kan vi rådgi deg om hva du skal vurder og hva som er dine muligheter. Vi har kapasitet til å lede eller bistå i din satsning på området.

IT-ledelse
IT-ledelse

Hjem Tjenester IT-ledelse IT ledelse Det dyreste du kan gjøre er å ansette feil person. Value Retail har kompetanse på å rigge, ivareta og forvalte IT organisasjoner. Vi vet hva som er forretningskritisk, og kan håndtere enhver situasjon deretter. Vi kan også være din partner på IT, slik at du kan fokusere på det forretningsmessige, samtidig som du er trygg på at du har en IT ledelse som kan varehandel.

Leverandørforvaltning
Leverandørforvaltning

Hjem Tjenester Leverandørforvaltning Leverandørforvaltning Verdi gjennom strukturert samhandling Kompleksiteten i dagens virksomhetsarkitektur og teknologiutvikling krever at man har dyktige leverandører og samarbeidspartnere. Definere og følge opp gode SLA’er er avgjørende hvis du skal lykkes. Hva skal du gjøre selv, hva trenger du samarbeidspartnere til, og hvordan styrer du dem. Value Retail har erfaring både fra kunde- og leverandørsiden og vet hva som er viktig for hver enkelt part. Vi kjenner de rette virkemidlene som gjør at man kan få gode avtaler og SLA’er som oppmuntrer til det du ønsker å oppnå, og ikke til konflikt og reaktive adferd.

Management for hire
Management for hire

Hjem Tjenester Management for hire Management for hire Det dyreste du kan gjøre er å ansette feil person. Value Retail kjenner varehandel og kan dekke forretningskritiske oppgaver og roller. Slik kan du ivareta kritiske funksjoner, enten behovet er forårsaket av prosjekter, sykdom eller at ressurser slutter. Value Retail har kompetanse på alle retail-orienterte prosesser og funksjoner. Kontakt Ønsker du mer info om hvordan vi kan hjelpe deg? Ta kontakt Vår ekspertise Hva kan vi tilby Anskaffelse og kontrakt Digital strategi Forretningsutvikling IT Ledelse Leverandørforvaltning Løsningsarkitektur Management for hire Programledelse Virksomhetsarkitektur Finn ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift Ta kontakt med oss i dag Sender melding Takk for din henvendelse!

Programledelse
Programledelse

Hjem Tjenester Løsningsarkitektur Løsningsarkitektur Maksimal verdi gjennom samspill En god strategi og virksomhetsarkitektur er viktige startpunkter, men det er i løsningsarkitekturene at de enkelte forretningsprosesser defineres, og hvor verdi kan skapes eller gå tapt. Løsningsarkitektur er å ivareta dine krav til funksjonalitet, brukervennlighet og prosess på best mulig i den valgte IT- løsningen. Value Retail har lang kompetanse på flere IT-løsninger og har evnen til raskt å forstå nye løsninger, med henhold til muligheter og begrensninger, sett fra et varehandels perspektiv.

Programledelse
Programledelse

Hjem Tjenester Programledelse Program- og prosjektledelse Verdi i gjennomføring Ingenting skjer uten handling. Ledelse av digitale tunge prosjekter er en balanse mellom kunst og teknologi, hvor flere ukjente faktorer er i stadig endring i løpet av prosjektets levetid. Ett prosjekt har en definert start og slutt, med et definert resultat som mål, og ved bruk av gitte ressurser. Et program er en samling prosjekter som til sammen skal skape mer verdi, men er for komplekse til å kjøres som et enkelt prosjekt.

Virksomhetsarkitektur
Virksomhetsarkitektur

Hjem Tjenester Anskaffelser Anskaffelse og kontrakt Ta gode beslutninger som gir optimal verdi Anskaffelser og sourcing handler om at bedriften er rustet til å møte fremtiden på en mer robust måte, enten det dreier seg om effektivisering eller verdiskaping. Å vite hva du skal oppnå, stille de rette kravene og gjennomføre en vellykket anskaffelse som oppfyller målekriteriene er krevende. Leverandør- og løsningslandskapet endrer seg raskt. Med en god prosess for gjennomføring av anskaffelsen unngår du en rekke utfordringer både i anskaffelsesprosessen, under implementering og i driftsfasen.

Virksomhetsarkitektur
Virksomhetsarkitektur

Hjem Tjenester Virksomhetsarkitektur Virksomhetsarkitektur som gir grunnlag for verdiskapning Digitalisering og raskt endrede markedssituasjoner krever at du raskt kan omstille deg. En god og dokumentert virksomhetsarkitektur er avgjørende for å muliggjøre dette. Virksomhetsarkitektur er en strukturert beskrivelse av virksomhetens organisering, styring, tjenester, arbeidsprosesser, informasjonsgrunnlag, IKT-systemer og teknologi. Sørg for å ha en strategi som gjør denne arkitekturen klar til å møte fremtiden og redusert time to market når kravene til endring kommer raskere.