Løsningsarkitektur

En god strategi og virksomhetsarkitektur er viktige startpunkter, men det er i løsningsarkitekturene at de enkelte forretningsprosesser defineres, og hvor verdi kan skapes eller gå tapt. Løsningsarkitektur er å ivareta dine krav til funksjonalitet, brukervennlighet og prosess på best mulig i den valgte IT- løsningen.


Value Retail har lang kompetanse på flere IT-løsninger og har evnen til raskt å forstå nye løsninger, med henhold til muligheter og begrensninger, sett fra et varehandels perspektiv. Med bakgrunn i vår dybdeforståelse for varehandels prosesser og teknologi, kan vi raskt forstå hva som er optimalt for din valgte It-løsning, slik at den leverer mest mulig verdi, og er fleksibel nok til å hensynta fremtidige driftsbehov og endringer.