Leverandørforvaltning

Kompleksiteten i dagens virksomhetsarkitektur og teknologiutvikling krever at man har dyktige leverandører og samarbeidspartnere. Definere og følge opp gode SLA’er er avgjørende hvis du skal lykkes. Hva skal du gjøre selv, hva trenger du samarbeidspartnere til, og hvordan styrer du dem.


Value Retail har erfaring både fra kunde- og leverandørsiden og vet hva som er viktig for hver enkelt part. Vi kjenner de rette virkemidlene som gjør at man kan få gode avtaler og SLA’er som oppmuntrer til det du ønsker å oppnå, og ikke til konflikt og reaktive adferd.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift

Ta kontakt med oss i dag