Program- og prosjektledelse

Ingenting skjer uten handling. Ledelse av digitale tunge prosjekter er en balanse mellom kunst og teknologi, hvor flere ukjente faktorer er i stadig endring i løpet av prosjektets levetid. Ett prosjekt har en definert start og slutt, med et definert resultat som mål, og ved bruk av gitte ressurser. Et program er en samling prosjekter som til sammen skal skape mer verdi, men er for komplekse til å kjøres som et enkelt prosjekt. Hovedutfordringene i ethvert prosjekt er å balansere tid, kost og kvalitet for at du skal nå et spesifikt mål. Etablering av et rammeverk med gode strukturer og prosesser er avgjørende, slik at endringer i målbilde kan hensyntas i prosjektet uten unødvendig påvirkning av kost eller tidshorisont. Det å sørge for en positiv og drivende kultur i prosjektet, samtidig som mottaksorganisasjonen skal ledes gjennom endringen på en god måte er viktige suksesskriterier.


Value Retail har erfaring fra utallige prosjekter, alt fra små prosjekter som gir en spisset effekt, til store komplekse programmer som involverer mange prosjekter og leverandører, og hvor alle skal bidra til å levere en samlet verdi, uten at det fører til suboptimalt resultat. Vi kan sette opp gode styringsmodeller, slik at programmer kan utføres så problemfritt som mulig.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift

Ta kontakt med oss i dag