Virksomhetsarkitektur som gir grunnlag for verdiskapning

Digitalisering og raskt endrede markedssituasjoner krever at du raskt kan omstille deg. En god og dokumentert virksomhetsarkitektur er avgjørende for å muliggjøre dette.


Virksomhetsarkitektur er en strukturert beskrivelse av virksomhetens organisering, styring, tjenester, arbeidsprosesser, informasjonsgrunnlag, IKT-systemer og teknologi. Sørg for å ha en strategi som gjør denne arkitekturen klar til å møte fremtiden og redusert time to market når kravene til endring kommer raskere.

Value Retail kjenner ikke bare hvordan en effektiv varehandel bedrift bør organiseres, men har dybdeforståelse av de teknologiske virkemidlene som er tilgjengelig, og hvilke du bør ha fokus på i tiden fremover.

Finn ut hvordan vi kan hjelpe din bedrift

Ta kontakt med oss i dag